Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Wiedzieć i nie wiedzieć; mieć poczucie absolutnej prawdomówności, a jednocześnie wygłaszać umiejętnie skonstruowane kłamstwa; wyznawać równocześnie dwa zupełnie sprzeczne poglądy na dany temat, i mimo świadomości, że się wzajemnie wykluczają, wierzyć w oba; używać logiki przeciwko logice; (...) zapominać wszystko, czego nie należy wiedzieć, po czym przypominać sobie, kiedy staje się potrzebne, a następnie znów szybko wymazywać z pamięci.
— George Orwell — Rok 1984
Reposted fromdepersonalizacja depersonalizacja
You bring me sun sun sun sunshine!
— Clean Bandit
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse
Znów pachnie winem, to co dobre pamięta ze zdjęć.
— Koniec Świata
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse
Wszyscy byliśmy inni, niż jesteśmy.
— Herta Müller
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse
[...] bałem się pogryzienia przez chorą na wściekliznę rzeczywistość, strzaskania iluzji, romantyzmu utopionego w ostatnich złotówkach, dylematach - cola czy chleb.
— J. Żulczyk, Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromjust-breathe just-breathe
I oczywiście znowu mi się śniłeś. Dzisiaj znowu okropnie ciebie nie było.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory
Reposted fromchloestephenson chloestephenson
pokazała mi emocje
nauczyła być człowiekiem
— eldo . nie pytaj o nią
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej
..ale dobrze, że nie wiesz co u mnie, bo pękło by Ci serce !
— pezet . spadam
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej
Ależ, Łariso, chce pani zamęczać czytelników takimi szczegółami? Po co im matematyka? Przeczytają do tego miejsca i zaczną się nudzić.
— Aleksandra Marinina "Kolacja z zabójcą"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15
-Miałaś smutne oczy wczoraj...
-Tak? Ojej... Bardzo?
-Bardzo..
-Miałam już takie kiedyś?
-Takich smutnych to chyba jeszcze nigdy.
Reposted fromrawwwr rawwwr
Jest tak smutno, że odpaliłam świeczki w oczach.
Mam świeczki i tak chyba wierz mi.
Dzieję się, gdy ktoś bardzo za kimś tęskni.
— i jedyne czego chce to...
Reposted fromrawwwr rawwwr
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viazagubione--oddechy zagubione--oddechy
... wiedziała, że ten, kto kocha naprawdę, kocha w milczeniu, uczynkiem, a nie słowami.
— Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromblueinsane blueinsane
Nie mów, że kochasz, dopóki nie jesteś pewien, unikaj słów wielkich jak góry, bo im wznioślejsze, w tym większe spada się potem przepaście
— Piotr Adamczyk
Reposted fromblueinsane blueinsane
A gdy nasze wargi się zetknęły, wiedziałem, że gdybym nawet dożył setki i zwiedził wszystkie kraje świata, nic nie da się porównać z tą jedną chwilą, gdy po raz pierwszy pocałowałem dziewczynę moich marzeń, i byłem pewny, że moja miłość będzie trwała wiecznie
— Nicholas Sparks - I wciąż ją kocham
Reposted fromblueinsane blueinsane
Klepię świat w ramię przez 20 lat, a gdy się do mnie odwraca, nie wiem, co chciałem mu powiedzie.
— Tom Waits.
Reposted frombaldur baldur
niech czas zaniknie, pozostanie dotyk
— Natu
Reposted frompastelina pastelina
Sierioża jest chory, poważnie chory, znajduje się w głębokiej depresji. Wymaga leczenia i opieki lekarskiej.
— Aleksandra Marinina "Kolacja z zabójcą"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15
Dlaczego pozwalamy, by to, czego nie mamy, psuło nam radość z tego, co mamy?
Reposted frommojeserce mojeserce
ale ona ma umysł humanisty, skażonego matematyką
— Aleksandra Marinina "Kolacja z zabójcą"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.