Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Zadziwiające i paradoksalne w jakim stopniu 1 kwietnia może stać się awkwardowy pod każdym względem.
— mhm
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment
Gdybyśmy czasem nie starali się uśmiechać nasze serca rozpadłyby się na kawałki
— EdoLucy, Fairy Tail
Reposted fromnayantara nayantara
Wolałbym tylko raz powąchać jej włosy, pocałować usta, dotknąć dłoni niż zaznać wieczności bez tego. Tylko raz." 
— Miasto Aniołów
Reposted fromniiepoczytalna niiepoczytalna
1981 7b9b 420
Reposted fromdusielecc dusielecc
Mamy broń, którą kupujemy w imię Boga Mamy Boga, w którego imieniu kupujemy broń, świat zwariował
— Te-Tris (ft. Medium, Pogz) "Mamy broń"
Reposted fromxalchemic xalchemic
ja nie jestem wieloma kobietami. Jestem jedną kobietą i chcę być jedną. I nie chcę wielu mężczyzn. Chcę jednego. Chciałabym.
— Stachura
Reposted fromblackdrama blackdrama
6506 e55a 420
Reposted byiwashopelesscherrytomorrowbeckycuenaciazdziriampotatoall-i-feel-is-importantbonitasNotForYoulittlewhiteliesxzuzakxToshiitemizeprecieuxodettastonedmefirmorelightgorzkiewspomnieniasmalldollnecropixiestrangespectersnieuciekajunexplainablezaganskyopenyoureyesxoskussentymentalnabalca
4473 efc4 420
Reposted frommgv4 mgv4
4394 65f7 420
Reposted frommgv4 mgv4
4590 5b22 420
Reposted frommgv4 mgv4
4684 381f 420
Reposted frommgv4 mgv4
Wszystko, co dobre, od początku ostrzega cię końcem. A najlepsze żyje motylim życiem, zdycha gwałtownie
— bisz
Reposted fromSalute Salute
Sometimes, something so broken can never be fixed...
— Aron Wright: Build It Better
Reposted frompensieve pensieve
A przyjaźń między kobietą i mężczyzną jest możliwa? Nie mam oczywiście na myśli żony… 

- Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle. 
— fragment wywiadu z Mirosławem Baką; “Zwierciadło” grudzień 2013
Człowiek bardzo potrzebuje kogoś, kto go bardzo potrzebuje.
— T. Trzyzna 'Pana Nikt'
O niektórych ludzi trzeba walczyć,
o innych rozsądniej jest zapomnieć.
Miłości nie wolno karać przyjaźnią. Koniec to koniec.
— E. M. Remarque
5983 437c 420
Pogódź się z przeszłością, by nie psuła Ci teraźniejszości.
Miliony ludzi postanowiły unikać emocjonalności. Stali się gruboskórni tylko po to, by się obronić, by nikt nie mógł ich zranić. Cena jednak jest bardzo wygórowana. Nikt nie może ich zranić, ale też nic nie może uczynić ich szczęśliwymi.
— Osho
Reposted fromswojszlak swojszlak
Mówisz o tęsknocie? Dobry żart. Tęsknota to kolejna ułuda. Echo dawnej miłości. Echo dawnej czułości. Czujesz ją pod sercem, czujesz ból, czujesz pustkę. Co z tego? Po raz kolejny, kurwa, co z tego? Żyjesz, twoje serce bije, choć inne umarło. Dla ciebie umarło. Żyj dalej i kochaj. bo nadal masz szansę. Każdy człowiek ze złamanym sercem na szansę- iść dalej, nie oglądać się za siebie, z czasem leczyć rany. Może właśnie czasem tęsknić, odczuwać ból, ale mimo to, iść dalej. Aż do horyzontu szczęścia, To Ty mnie nauczyłaś- szczęście, ze swoim wielkim pomimo jest możliwe. 
— z rozmów Fridy z A.
Reposted fromhormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.