Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Dzieci bzdurzą i – że tak powiem – chcą być bzdurzone. Któremu nie przejdzie – zostaje poetą.
— Julian Tuwim, W oparach absurdu
Reposted fromforget-YOU-not forget-YOU-not
Nie chcę już więcej kochać, cierpieć, czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie
— Marek Hłasko, Ósmy dzień tygodnia
Reposted fromjust-breathe just-breathe
Nie chcę już więcej kochać, cierpieć, czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie
— Marek Hłasko, Ósmy dzień tygodnia
Reposted fromjust-breathe just-breathe
Wyznaję, że czytałem. Młody byłem, niedoświadczony. Kiedy zrozumiałem, ile to warte, chciałem spalić całą tę kupę papieru, ale w końcu zrozumiałem, że palenie książek jest taką samą przesadą jak ich czytanie; najlepiej po prostu je lekceważyć, jak te malutkie roztocza żyjące na rzęsach (zresztą wiele mi to nie dało, bo mnie wzięło na podróżowanie, a to dopiero jest kant).
— Pablo Tusset "Najlepsze, co może się przydarzyć rogalikowi"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15
..chcę drania, co wart kochania.
— brathanki
Reposted fromdashuri dashuri
Być poszukującym jest w istocie pewnym stanem psychicznym, pewnym "defektem" psychicznym, porównywalnym z melancholią. 
Tak to się zaczyna. I mówimy Wam: 
w istocie szukacie Ducha Boga, dążycie do Ducha.
— Catharose de Petri "Żywe Slowo"
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik
Wielu ludzi boi się opróżnić swój umysł, aby nie zginąć w Pustce. Nie wiedzą, że ich własny umysł stanowi Pustkę.
Nieświadomy unika wszystkich zjawisk oprócz myśli; mędrzec unika myśli, nie zjawisk.
— Huang-po/ Obaku
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik
Ukrywanie uczuć wywołuje raka.
— Gregory House
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15
Albo go kocha, albo się uparła. Na dobre, na niedobre i na litość boską
— szymborska
Reposted frommajacia95 majacia95
Pamiętaj, że kiedy kogoś spotykasz, jest to święte spotkanie.
Tak bowiem, jak ujrzysz drugiego człowieka, będziesz widział samego siebie, jak go potraktujesz, potraktujesz siebie, jak o nim pomyślisz, pomyślisz o sobie.
Nigdy o tym nie zapominaj, bo właśnie w nim znajdziesz albo utracisz samego siebie.
— Mała księga cudów
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik
Spójrz - mówiłem jej - jestem zbudowany tak, że doskonale mieszczę się w tobie. A kiedy ogarniam cię ramieniem, staję się idealną formą na twoje rozterki. Twoja dłoń chętnie chowa się w mojej. Pod obojczykiem mam takie wygodne miejsce, na którym będziesz mogła zasnąć. I zobacz, jaki spokój moje rozbiegane myśli znajdują między twoimi piersiami.
— Piotr Adamczyk "Dom tęsknot"
Reposted fromtimetolove timetolove
- „Dora", jak się skończy wojna, a ja dorosnę, to się z tobą ożenię - powtarzał przy każdej okazji. A ja śmiałam się i oczywiście mu przytakiwałam. Niestety, moim pierwszym rannym był właśnie ten chłopiec - „Fred" . Gdy dowiedziałam się, że go trafili, natychmiast do niego pobiegłam. Po drodze zatrzymał mnie lekarz: - Tu nie ma czego zbierać - powiedział. - Wszystko ma na wierzchu, krew leje się z niego wiadrami. Cud, że w ogóle jest jeszcze przytomny. „Fred" pojękiwał cichutko i pytał się mnie, czy będzie żyć. A ja siedziałam przy nim, trzymałam go za rękę i zapewniałam go, że tak Że przecież musi dorosnąć i się ze mną ożenić. Mieliśmy przecież naszą umowę.
— Anna Herbich, 'Dziewczyny z Powstania'
Reposted fromtiktak tiktak
1924 89ae 420
Reposted fromxmartii xmartii
5369 532b
Reposted frompaulinac26 paulinac26
Był kiedyś inny świat, który znałeś Ty, który znałam ja. Odmierzałam czas, w rytm Twoich kroków.
Był kiedyś inny świat, miłość bez tchu.
— Miasto
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo
Jeśli nie potrafisz wykorzystać minuty, to zmarnujesz i godzinę, i cały dzień, i całe życie!
— Aleksander Sołżenicyn – Oddział chorych na raka
Reposted fromSabela Sabela
[...] ludzka głupota to wielki i wieczny kamień. Większy on jeszcze od ludzkiej złości.
— Eliza Orzeszkowa – Nad Niemnem
Reposted frompuella13 puella13
Look for the girl with the broken smile
Ask her if she wants to stay a while
And she will be loved
— Maroon 5
Reposted fromnivea nivea
Potrzebuję kolejnej opowieści,
Aby pozbyć się tego co mi leży na sercu.
— exactly....
Reposted fromnivea nivea
Chce ufać znów że rozumiesz bez wielkich słów, że Twoje usta dotkną jeszcze raz moich ust. Zamykam oczy, czuje jak, w Twoich dłoniach to nie moja twarz.
Przysięgasz miłość aż po śmierć, słyszę wspomnę bicie naszych serc.
— Miasto
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.