Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Ludzie uwielbiają być ranieni. Odruchowo i posłusznie idą tam, gdzie jest ból. Kojarzą go z bezpieczeństwem. Mylą z miłością. To nawet nie jest smutne, to banalne jak cykl dobowy i prawie wszyscy są do tego przyzwyczajeni.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena
Promise me you will never stop dreaming.
— Melina Marchetta
Reposted fromillusionist illusionist
I know it's hard
but you have to make this choice.
— Lilly Hates Roses - Youth
Reposted frommy-life my-life
Ma kutasa, ale nie jest mężczyzną. Nie szanuje kobiet. Nie słucha ich. Pieprzy je po to, aby odznaczyć kolejną kreskę na ścianie, pozacierać ręce przez chwilę, że teraz jest ich już trzydzieści siedem, a nie tylko trzydzieści sześć.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena
Zawsze trzeba o tym pamiętać. Nie licząc niektórych rodzajów raka, wszystko, co spotyka ludzi, wyrządzają sobie sami.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena
Może po prostu stąd spieprzmy, co
— J.Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
0675 0da7 420
Reposted fromsubiektywne subiektywne
0675 0da7 420
Reposted fromsubiektywne subiektywne
0675 0da7 420
Reposted fromsubiektywne subiektywne
0675 0da7 420
Reposted fromsubiektywne subiektywne
0675 0da7 420
Reposted fromsubiektywne subiektywne
0675 0da7 420
Reposted fromsubiektywne subiektywne
0675 0da7 420
Reposted fromsubiektywne subiektywne
0675 0da7 420
Reposted fromsubiektywne subiektywne
0675 0da7 420
Reposted fromsubiektywne subiektywne
0675 0da7 420
Reposted fromsubiektywne subiektywne
0675 0da7 420
Reposted fromsubiektywne subiektywne
7815 80d9 420
Reposted fromblueinsane blueinsane
- Wiesz, dla naszego pokolenia szklanym pantofelkiem jest prezerwatywa. Zakładasz ją kiedy spotykasz nieznajomą. Tańczysz przez całą noc, a potem wyrzucasz. To znaczy prezerwatywę, nie osobę.- Marla Singer
— Chuck Palahniuk "Fight Club"
Reposted fromniiepoczytalna niiepoczytalna
6430 a0aa 420
"Ja nie pomagam ani bogatym ani biednym. Ja pomagam ludziom"
Reposted fromDoesntMatter DoesntMatter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.